अथाहसागर तीर्थमानसँग सिर्जना मन्चमा गरिएको कुराकानी